Električni radijatori Atlantic su električni konvektorski radijatori opremljeni preciznim elektronskim termostatima bez toplinskih gubitaka.