Opis

          WIFI sučelje Fujitsu UTY-TFSXF2
  • za modele Fujitsu klima uređaja: KPCA 07/09/12, KMTA 18/24,                   KETA/KETA-B 09/12/14
  • WIFI sučelje za upravljanje pametnim telefonima
  • besplatna aplikacija FGlair (Android – iOS)
  • potreban Wi-Fi router sa WPS konekcijom
  • ugradnja unutar klima uređaja