AIRELEC ELEKTRIČNI KONVEKTORI

Stav većine ljudi da je električno grijanje skupo danas sve više nestaje. Korisnici koji se griju na električnu energiju električnim konvektorskim radijatorima shvatili su da takvo grijanje ima brojne prednosti pred tradicionalnim centralnim sustavima grijanja. Niska početna investicija, ekonomičnost, jednostavna montaža koju može napraviti sam kupac, brzi početak grijanja te dugi životni vijek su samo neke od prednosti koje donosi grijanje AIRELEC električnim konvektorskim radijatorima.

Konvektorski radijatori najrašireniji su sustav električnog grijanja. Glavni razlog je početna niska investicija u usporedbi sa bilo kojim drugim električnim ili tradicionalnog sustavom grijanja. Drugi razlog je jednostavna montaža, radijator je potrebno montirati na zid ili ga postaviti na samostojeći stalak, uključiti u utičnicu i grijanje prostora može početi. Nema potrebe za angažiranjem montažera a samim time ni dodatnih troškova Treći razlog je relativno niska potrošnja AIRELEC električnih konvektora (30% manja u odnosu na druge sisteme električnog grijanja.

Električni konvekorski radijatori AIRELEC mogu se koristiti za osnovno i za dodatno grijanje svih vrsta prostora. Njima možete ugrijati kuću, stan, poslovne prostore, vikendice, radionice i slično.

Konvektori AIRELEC se često upotrebljavaju za grijanje vikendica, gdje je potreba za grijanjem samo povremena, jer je početak grijanja gotovo trenutan (cca 45 sekundi nakon uključenja) i brzo zagrijava prostor. Široka ponuda električnog štednih radijatora Airelec nudi vam neograničene mogućnosti za grijanje vašega doma, vikendice, poslovnih prostora itd.

AIRELEC BASIC